I foreningen | A/B Falcken

A/B Falcken

I foreningen

Arbejdsweekender og grillhygge
To gange om året afholder vi arbejdsweekend, hvor vi er fælles om at vedligeholde og forskønne vores andelsforening. Vi afslutter normalt arbejdet med grill og fælles middag i gården eller beboerlokalet om lørdagen.

Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling i april og bestyrelsen består af 5 beboere og dertil 2 suppleanter.

Internet
Der er lagt en fiberledning ind i ejendommen og du kan tilmelde dig hos www.sagitta.dk. Her kan du også se priserne.

En fælles internetforbindelse er tilgængelig i gården og beboerlokalet.

TV
Alle lejligheder har som standard den lille tv-pakke fra YouSee. Beløbet for den trækkes sammen med boligafgiften. Ønsker du en større tv-pakke, kan du kontakte YouSee og få oprettet en tillægspakke og betale særskilt for denne.

Hvis du ikke ønsker tv fra YouSee, skal du kontakte administrator. Se under “Kontakt”.

Skrald og storskrald
Skralderummene er nede i gården, hvor der er skraldespande til bio-affald, alm. restaffald, pap, papir, metal, plast (blødt og hårdt plastik samt kartoner) og batterier.

Glas skal i glascontaineren på hjørnet af Asminderødgade og Hillerødgade.

Storskrald kan afleveres på Genbrugsstationen på Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg


Byggeaffald, kemikalier, malingsrester, etc. skal man også selv aflevere på genbrugsstationen.