Oversvømmelse ved kraftigt nedbør

Kælderrummene skal beskyttes mod vand ved hjælp af de sandsække, der står i cykelkældrene og værkstedet.
Læs vejledning til sandsækkene i denne PDF:

Sprunget vandrør eller anden vandskade

 • Forsøg at lukke for vandet i lejligheden. Kan det ikke lade sig gøre, skal der lukkes på hovedhanerne, men gør først følgende for at få vejledning:
 • Kontakt straks vicevært eller foreningens faste VVS-mand og få hjælp til at få problemet standset og udbedret. Kan du ikke få fat i en af dem, så kontakt et medlem af bestyrelsen.

Vicevært Allan Pedersen, tlf: 26 79 43 36
VVS-mand (André), tlf: 20 63 93 31


 • Hvis foreningens faste VVS'er ikke kan komme, må du kontakte en anden VVS'er.

Efterfølgende:
Bestyrelsen skal altid informeres, også hvis du selv har standset og udbedret problemet. Informer også underboer og andre, der kan være påvirket af vandskade.

Det anbefales at sikre billeddokumentation til en eventuel forsikringssag.

Sådan lukker du for vandet på hovedhanerne

Proceduren er forskellige alt efter om du skal lukke for

 • Det kolde vand
 • Det varme vand
 • Vand til radiatorer

Luk for det kolde vand

Der er 2 hovedhaner som tilsammen lukker for alt koldt vand i foreningen. De ser ud som vist på billedet herunder og findes i kælderen under henholdsvis Asminderødgade 1 og Hillerødgade 28.

Luk for det varme vand

 • Luk for det kolde vand under Asminderødgade 1 for at stoppe tilførslen af nyt vand til varmeanlægget. Se beskrivelsen ovenfor.

 • Forsøg at finde den hane i kælderen, som lukker for det varme vand i din opgang. Hanen sidder i nogle tilfælde for sig selv og i andre tilfælde sammen med andre rør som vist på billedet i næste afsnit ("Luk for vandet til radiatorerne").

 • Lykkes det ikke at finde hanen til den relevante streng, så få hjælp af vicevært, VVS'er eller bestyrelse til at få adgang til hovedhanen i det aflåste rum med varmeanlægget. Billedet her viser den hane, du skal lukke for i det aflåste rum.

Luk for vandet til radiatorerne

 • Der skal lukkes for 2 haner (både frem- og tilbageløb) på haner i kælderen under din opgang.

 • Den ene hane kan lukkes ved blot at hive i håndtaget.

 • Den anden hane kræver en Unbrako-nøgle. Der arbejdes på at sikre, at en sådan bliver gjort nemt tilgængelig.